Aktualności

 8 stycznia 2017r w naszym Ośrodku odbyło się szkolenie prowadzone przez Urszulę Turynę oraz Sylwię Zarembę  z Ośrodka Psychoterapii Mały Książę w Krakowie. Szkolenie obejmowało  proces diagnostyczny i terapeutyczny dzieci w ujęciu psychodynamicznym.