Aktualności

Najnowsze wiadomości z naszego centrum psychologicznego K2.

 8 stycznia 2017r w naszym Ośrodku odbyło się szkolenie prowadzone przez Urszulę Turynę oraz Sylwię Zarembę  z Ośrodka Psychoterapii Mały Książę w Krakowie. Szkolenie obejmowało  proces diagnostyczny i terapeutyczny dzieci w ujęciu psychodynamicznym.

W Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 1 " Fabryka Marzeń" w Bielsku-Białej  na przełomie  grudnia i stycznia 2016/17 prowadzone jest kolejne szkolenie dla pedagogów i wychowawców świetlic wg Programu Profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej " A. Kołodziejczyka .

W Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 im. J. Brzechwy  w Czechowicach-Dziedziczch w pażdzierniku 2016 Trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktycznego Spójrz inaczej Katarzyna Jeżowska-Kwaśny prowadziła warsztat dla nauczycieli kl. IV-VI i Gim. wg Programu profilaktyczno-wychowawczego K.

Grupa nauczycieli z Gimnazjum Publicznego  Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach w listopadzie br. uczestniczyła w warsztatach wg Programu wychowawczo-profilaktycznego Spójrz inaczej A.Kołodziejczyka.

Szkolenie prowadziła Katarzyna Jeżowska-Kwaśny trener Stowarzyszenia SI.