Budynek ośrodka

Warsztaty dla nauczycieli w Czechowicach-Dziedziczch

Dla klas IV-VI i Gim. wg Programu profilaktyczno-wychowawczego K. Kołodziejczyka.

W Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 im. J. Brzechwy  w Czechowicach-Dziedziczch w pażdzierniku 2016 Trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktycznego Spójrz inaczej Katarzyna Jeżowska-Kwaśny prowadziła warsztat dla nauczycieli kl. IV-VI i Gim. wg Programu profilaktyczno-wychowawczego K. Kołodziejczyka. Od trzech lat Urząd Miasta sukcesywnie umożliwia nauczycielom udział w tym szkoleniu.