Psychoterapia dzieci i młodzieży

Jeśli z Twoim dzieckiem dzieje się coś czego nie rozumiesz, jeśli widzisz, że ma kłopoty, w których nie umiesz mu pomóc warto pomyśleć o wizycie u psychoterapeuty.

Celem psychoterapii dziecka jest z jednej strony wspomaganie go w jego prawidłowym rozwoju, z drugiej strony to przezwyciężanie określonych problemów pojawiających się na danym etapie jego życia. 

Rodzice szukają psychoterapeuty dziecięcego, kiedy:

  • czują niepokój, czy ich dziecko prawidłowo się rozwija,
  • dziecko zmaga się z trudnościami w sferze emocjonalnej , poznawczej czy społecznej,
  • dziecko przejawia zachowania seksualne wykraczające poza normę rozwojową,
  • chcą uzyskać pomoc psychoterapeutyczną dla swojego dziecka w sytuacji traumy lub kryzysu rodzinnego.

Pomoc psychologiczna dla dziecka rozpoczyna się od trzech wizyt konsultacyjnych, prowadzonych przez dwóch psychoterapeutów. Na pierwszą i drugą wizytę zapraszani są rodzice razem z dzieckiem. Rozmowa z rodzicami ma na celu zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określenie jego trudności oraz sposobu funkcjonowania. Jeśli rodzice posiadają wcześniejsze opinie psychologiczne lub lekarskie dotyczące dziecka, jak i rysunki stworzone przez pociechę, można je wziąć ze sobą. Na trzecie spotkanie konsultacyjne zapraszamy tylko rodziców.  Jeśli przeprowadzona diagnoza wykazała potrzebę psychoterapii dziecka, to odbywa się ona już wyłącznie z nim i psychoterapeutą.  W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi wykorzystujemy przede wszystkim rysunek, jako  narzędzie, które pomaga dziecku w opisaniu trudności oraz w poradzeniu sobie z nimi. Podczas spotkań rozmawiamy z dzieckiem, spotkania mają również formę niedyrektywnej zabawy, w której dziecko za pomocą dostępnych mu przedmiotów opowiada, przeżywa, pokazuje obszary/tematy, które są dla niego trudne. Nasz Ośrodek jest stworzony tak, aby każdy przebywający pacjent – mały czy duży – czuł się dobrze i bezpiecznie.  Psychoterapia dzieci, podobnie jak dorosłych polega na systematycznych spotkaniach młodego pacjenta z terapeutą, najczęściej raz w tygodniu. Sesje trwają 50 minut, a ich przebieg dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka.

Aby dziecko mogło w pełni skorzystać z psychoterapii potrzebna jest współpraca z rodzicami. W tym celu terapeuta dziecka zaprasza rodziców na konsultacje  w celu wymiany informacji i uwag dotyczących procesu terapeutycznego, wyjaśnieniu procesów rozwojowych zachodzących u dziecka oraz wspomagania ich umiejętności wychowawczych. Pierwsza konsultacja z rodzicami jest zazwyczaj po 5 lub 10 spotkaniach z dzieckiem.

 

Celem psychoterapii młodzieży jest nawiązanie relacji terapeutycznej, która wspiera nastolatka w przechodzeniu naturalnego, a jednocześnie trudnego dla niego kryzysu adolescencyjnego.

Adolescent trafia to gabinetu psychoterapeutycznego, gdy:

  • przejawia trudności w sferze emocjonalnej czy też społecznej,
  • przejawia zachowania autodestrukcyjne,
  • potrzebuje wsparcia w odkrywaniu własnej tożsamości czy też orientacji seksualnej,
  • cierpi na zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia).
    Pomoc psychologiczna dla adolescenta zaczyna się od trzech wizyt konsultacyjnych, prowadzonych przez dwóch psychoterapeutów. Na pierwszą i drugą wizytę zapraszani są rodzice razem z nastolatkiem. Rozmowa z rodzicami ma na celu zebranie przez psychoterapeutę wywiadu dotyczącego przebiegu rozwoju, jak i sytuacji rodzinnej nastolatka. Na trzecie spotkanie konsultacyjne zapraszamy tylko rodziców, gdzie przekazywane są nasze zalecenia. Jeśli przeprowadzona diagnoza wykazała potrzebę psychoterapii nastolatka, to odbywa się ona już wyłącznie z nim i psychoterapeutą. W psychoterapii młodzieży, podobnie jak w psychoterapii dorosłych podstawowym narzędziem pracy jest rozmowa psychoterapeuty i nastolatka na temat istotnych dla niego problemów. Treści wnoszone przez młodego człowieka w trakcie terapii są jego osobistą przestrzenią, co do której nastolatek ma prawo zachowania tajemnicy. Tajemnica zawodowa obejmuje również psychoterapeutę, za wyjątkiem informacji związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia młodej osoby, gdzie rodzice muszą zostać powiadomieni.

Psychoterapia młodzieży  to regularne spotkania, najczęściej raz w tygodniu nastolatka z psychoterapeutą, trwające 50 minut. Aby adolescent mógł w pełni skorzystać z psychoterapii potrzebna jest współpraca z rodzicami. W tym celu terapeuta nastolatka zaprasza rodziców na konsultacje  w celu wymiany informacji i uwag dotyczących procesu terapeutycznego. Pierwsza konsultacja z rodzicami jest zazwyczaj po 5 lub 10 spotkaniach z nastolatkiem.