Psychoterapia par - Terapia małżeńska

Psychodynamiczna terapia par pomaga partnerom w zrozumieniu potrzeb, myśli i uczuć leżących u podłoża nieprawidłowych relacji a także uświadomienie istoty konfliktów wewnętrznych, które rzutują na wzajemną relację. Psychoterapia par rozpoczyna się od konsultacji z dwoma terepeutami. W psychodynamicznym ujęciu proponuje się parom podjęcie terapii indywidualnej.