Superwizje

Superwizja jest niezbędnym i wymaganym narzędziem pracy pozwalającym zapobiec wypaleniu zawodowemu i jego konsekwencjom. Przede wszystkim jednak pozwala reflektować przeciwprzeniesienia i procesy zachodzące w relacji terapeutycznej i pomocowej. Wymiana doświadczeń i ugruntowanie teoretyczne pozwala na pogłębienie rozwoju zawodowego , a także umożliwia prowadzenie profesjonalnego procesu terapeutycznego. Jest prowadzona przez superwizora Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.