Interwencja w kryzysie

Kryzys to zdarzenie losowe lub zmieniająca się sytuacja życiowa, która powoduje, wywołanie u człowieka nadmiernego, paraliżującego stresu. 

Pomoc psychologiczna obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań polegajacych na udzieleniu profesjonalnego wsparcia umożliwiającego  poradzenia sobie z poczuciem bezradności, rozpaczą, utratą kontroli, objawami reakcji stresowej czyniąc  zdolnym do prawidłowego funkcjonowania.