Konsultacje Psychologiczne

Kilka pierwszych sesji /od jeden do pięciu i więcej/ poświęconych jest na konsultację psychologiczną. Rozmowa dotyczy zgłaszanych objawów, trudności, problemów. Wspólna rozmowa z psychoterapeutą pozwoli ustalić jakiego rodzaju pomocy potrzebuje zgłaszająca się osoba oraz ustalone są zasady uczestniczenia w psychoterapii czy innej formie pomocy.