Kobieta z dziećmi podczas zajęć

Kolejne szkolenie

Szkolenie dla pedagogów i wychowawców świetlic wg Programu Profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej"