Warsztaty dla nauczycieli w Czechowicach - Dziedzicach

wg Programu wychowawczo-profilaktycznego Spójrz inaczej A.Kołodziejczyka