Trening Skutecznego Rodzica

Trening Skutecznego Rodzica dr Thomas Gordon – T.S.R.- jest podstawowym kursem jak wychować odpowiedzialne dzieci.

Trening Skutecznego Rodzica dr Thomas Gordon

T.S.R.-  jest podstawowym kursem jak wychować odpowiedzialne dzieci. Jest ogólnonarodowym programem dającym rodzicom, wychowawcom, pedagogom, psychologom umiejętności, które są niezbędne aby wykonywać najcięższą prace na świecie jaką jest rodzicielstwo. W dzisiejszych czasach rodzice są obwiniani za zachowanie swoich dzieci ale rzadko kiedy są przeszkoleni i nie posiadają doświadczenia. Teraz mają możliwość wzięcia udziału w Treningu Skutecznego Rodzica i mogą uzyskać wiedzę jak wychować szczęśliwe, odpowiedzialne, zdyscyplinowane i współpracujące dzieci.

Kurs jest przeznaczony dla rodziców dzieci w każdym wieku, dla samotnych matek lub ojców oraz dla wszystkich zainteresowanych dorosłych, którzy pracują z dziećmi.


ZAJĘCIA  PROWADZI:           

Psycholog - licencjonowanyh trener T.S.R., trener polskiego towarzystwa psychologicznego, trener stowarzyszenia psychoprofilaktyki "Spójrz inaczej" Katrzyna Jeżowaska-Kwaśny

  

CELE I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH SESJI :

Kurs T.S.R. skupia się na czterech głównych celach:

  1. pomoc dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów
  2. reakcji rodzica na nieakceptowane zachowanie dziecka
  3. rozwiązywanie konfliktu potrzeb między rodzicem a dzieckiem
  4. rozwiązywanie konfliktu wartości między rodzicem a dzieckiem

Uczestnicy kursu T.S.R. uczą się sześciu głównych umiejętności :

  1. identyfikowania w czasie interakcji z drugą osobą po czyjej stronie leży problem, aby nabyć umiejętności poradzenia sobie z problemem i lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację
  2. aktywnego słuchania, aby umożliwić drugiej osobie nabyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
  3. komunikatów typu JA /wypowiedzi wyrażane w pierwszej osobie/, aby pomóc rozmówcy dokonać refleksji nad swoim zachowaniem, które nie jest możliwe do zaakceptowania przez drugą osobę
  4. zmiany biegów, czyli przestawienie się z mówienia na słuchanie  co w praktyce oznacza przejście od komunikatów typy JA do aktywnego słuchania, aby przezwyciężyć niechęć do zmiany
  5. metody III – sposobu rozwiązywania konfliktów potrzeb z dziećmi i innymi osobami oraz wprowadzenia zasad metodą wygrany – wygrany
  6. umiejętności rozwiązywania konfliktów wartości i przekonań pomiędzy osobami

Kurs T.S.R. składa się z 24 godzin podzielonych np. na osiem trzy godzinnych sesji lub trzy ośmiogodzinne spotkania w zależności od potrzeb i możliwości grupy. Kurs został zaplanowany dla grupy liczącej 12-15 uczestników.

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW :

#  Książka : Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”

#  Zeszyt ćwiczeń T.S.R.: zawiera krótkie przedstawienie teorii T.S.R., pisemne ćwiczenia, ważne umiejętności, teksty do przeczytania, badanie opinii odnośnie przeprowadzonego kursu oraz kwestionariusze do indywidualnego i grupowego wykonywania ćwiczeń – używane w trakcie zajęć oraz w domu.

#  Kredo :  kopia dla każdego, aby przestudiowali je wśród swoich rodzin

#  Dyplom uczestnictwa :  imienne poświadczenie ukończenia ośmiu sesji T.S.R.

        

KONTAKT:  Katarzyna Jeżowska-Kwaśny  tel. 501 333 301